Portal Krawiecki

Polityka prywatności

Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Operatora, w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej www.krawiectwo.pl oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi, wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak rejestracja w Serwisie, zamieszczanie lub przeglądanie Ogłoszeń i wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań. Wszelkie przedmiotowe działania podlegają odpowiednim przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych. Niniejsza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

Kim jesteśmy

Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.),oraz art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 jest Firma HEPI z siedzibą w Łodzi przy ul. Kolumny 11/13, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi pod numerem REGON: 004283549, NIP: 7250003836.

Firma HEPI z siedzibą w Łodzi ul. Kolumny 11/13 (dalej HEPI) jest właścicielem serwisu www.krawiectwo.pl

Firma gromadzi informacje na temat Użytkowników, respektując ich prawo do ochrony prywatności. Konieczne są one do lepszego zrozumienia potrzeb Użytkowników i aktualizacji serwisów wraz z ich funkcjonalnością zgodnie ze zmieniającymi się oczekiwaniami odbiorców. Niniejsza Polityka Prywatności służy dokładnemu wyjaśnianiu zasad i mechanizmów stosowanych przy gromadzeniu i przetwarzaniu danych.

HEPI zbiera dane osobowe i inne dane, nieposiadające takiego przymiotu. Zbieranie danych odbywa się, w zależności od ich rodzaju, z inicjatywy Użytkownika lub automatycznie.

Firma HEPI w ramach Serwisu krawiectwo.pl może przechowywać informacje, np. dane osobowe i kontaktowe niezbędne do umożliwienia kupującemu i sprzedającemu zawarcie transakcji, przesłanie wiadomości. Wszystkie dane konieczne do zamieszczenia Ogłoszenia wymagane będą także do utworzenia Konta. Informacje zamieszczane w Ogłoszeniach udostępniane są na własną odpowiedzialność Użytkownika. Użytkownik powinien starannie rozważyć ryzyko upublicznienia danych osobowych w Ogłoszeniu, w szczególności adresu i dokładnej lokalizacji.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Aby móc skorzystać z niektórych funkcji naszego serwisu, należy się zarejestrować. Podczas rejestracji wymagane jest podanie niektórych danych osobowych, a także podanie danych nie mających takiego charakteru, które jednak również objęte są niniejszą Polityką.

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne.

Dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych osobowych, dla celów i w sposób podany w treści oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych lub w treści informacji znajdującej się w stosownym regulaminie. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich korekty, a także do innych czynności opisanych w regulaminie serwisu www.krawiectwo.pl. W w/w sprawach należy zgłaszać się do firmy HEPI, pisząc na adres siedziby firmy: HEPI ul. Kolumny 11/13, 93-610 Łódź lub adres pomoc@krawiectwo.pl.

Każda wizyta w naszych serwisach, wiąże się z automatycznym zbieraniem danych dotyczących wizyty, tj. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego – dane te nie pozwalają jednak na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby odwiedzającej serwis.

Dane zbierane podczas kontaktu z nami:

Kontakt z nami celem dokonania danych czynności (np. prośby o wykasowanie ogłoszenia) za pomocą telefonu czy też poczty e-mail, wymaga przekazania nam danych osobowych celem potwierdzenia tożsamości i umożliwienia kontaktu zwrotnego. Dotyczy to tych samych danych osobowych, które podawano wcześniej. Podanie danych nie jest obowiązkowe, lecz jest niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji ważnych dla użytkownika.

Wykorzystywanie danych:

Podane dane osobowe, na których przetwarzanie wyrażono zgodę, będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, jakie obejmowała dana zgoda lub w celu dozwolonym ustawą.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników odwiedzających serwisy lub też do zbierania danych demograficznych o naszych Użytkownikach.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Użytkownikiem a HEPI, będą wykorzystane wyłącznie w celu udzielenia możliwie poprawnej, pełnej i sprawnej odpowiedzi na zapytanie Użytkownika.

W przypadku naruszenia Regulaminu któregokolwiek z serwisów połączonego z naruszeniem prawa, a także bez takiego naruszenia lecz na podstawie innych przepisów, HEPI może udostępnić dane użytkownika, w tym osobowe, organom wymiaru sprawiedliwości w sytuacjach przewidzianych prawem.

Bezpieczeństwo danych:

Wszystkie zbierane przez Operatora dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z Serwisem, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że klikając w linki zamieszczone w Serwisie www.krawiectwo.pl, może zostać przekierowany do zewnętrznych usług innych spółek, znajdujących się poza administrowanym środowiskiem Serwisu, w których proces gromadzenia danych odbywa się poza bezpośrednią kontrolą firmy HEPI.

Pliki cookies / Ciasteczka

Aby nasza strona internetowa funkcjonowała poprawnie, używamy technologii znanej jako „pliki cookies”. Są to małe pliki, które wysyłamy do komputera Użytkownika i później możemy się do nich odnieść. Pliki cookies pomagają nam uczynić korzystanie Użytkownika z serwisu bardziej płynnym i łatwiejszym.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika. Można dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia końcowego.

Czym są pliki „Ciasteczka” ?

Pliki cookies to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność Użytkownika. Ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają urządzenie Użytkownika i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji.

Jakiego rodzaju plików cookie używamy i w jaki sposób je wykorzystujemy?

Sesyjne pliki cookies:

To pliki cookies pozwalające zapamiętać wybory dokonane przez Użytkownika i są używane m.in. przy logowaniu. Pozostają na urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki.

Pliki cookies służące do analiz:

To pliki cookies pozwalające zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej(w tym treści klikane przez Użytkownika podczas przeglądania witryny), i umożliwiające ulepszanie działania oraz struktury serwisu.

Pliki cookies używane do targetowania:

To pliki cookies zapamiętujące informacje dotyczące korzystania z witryny internetowej, umożliwiające proponowanie Użytkownikom promocji i innych informacji dostosowanych do ich preferencji.

Można wyrazić zgodę na zapisywanie cookies na swoim urządzeniu oraz na ich wykorzystywanie w sposób opisany powyżej poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik plików.

Aby nie otrzymywać plików cookies, należy skorzystać z opcji przeglądarki internetowej wykorzystywanej do połączenia z serwisem i wybrać opcję automatycznego odrzucania cookies. Ustawienia te zazwyczaj pozwalają też zarządzać cookies w pozostałym zakresie.

Poniżej znajdują się odnośniki do przykładowych, oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych, na których znajduje się informacja o czynnościach potrzebnych do zmiany ustawień danej przeglądarki w wyżej opisanym zakresie:

MS Internet Explorer 9:

http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Mozilla Firefox:

http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Google Chrome:

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Opera 8.0:

http://help.opera.com/Windows/8.0/pl/cookies.html

HEPI nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki są umieszczone na stronach serwisów.

Partnerzy:

Polityka Prywatności nie dotyczy podmiotów, których reklamy, dane kontaktowe lub linki są umieszczone w naszych serwisach.

Zmiany Polityki Prywatności

Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie pojawiała się na stronie serwisu wraz ze stosownym komunikatem i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie w danym serwisie.

Użytkownik, który korzysta w jakiejkolwiek formie z Serwisu krawiectwo.pl, korzysta z powiązanych z nimi usług i narzędzi, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Regulaminu Serwisu krawiectwo.pl oraz zrozumienie ich treści, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem Serwisu krawiectwo.pl oraz niniejszą Polityką Prywatności.